Loading....

Klubet Studentore

Klubet Studentore

PËRSHKRIMI I KLUBEVE STUDENTORE NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”

Klubet studentore ne Kolegjin Universitar “LOGOS” janë nje pike e rëndësishme e tij, ku studentet kryejnë aktivitete të ndryshme sociale, artistike, kulturore, por edhe akademike për të pasuruar jetën studentore si edhe si një mundësi për zbatimin në praktikë të njohurive teorike të marra ne auditorë dhe shpalosjen e talenteve të tyre.

Klubet studentore në Kolegjit Universitar “LOGOS”:

-Marketing Club
-Curricula Club
-Entrepreneurship Club
-Health Care Club
-Linguist’s Club
-Theologian’s Club
-Future Teacher’s Club
-Sports’ Club
-Chorus’ Club
-Volunteers’ Club
-Save the Children Club
-Career Ambassadors’ Club
-Active Minds Club

Aplikoni duke u bere pjese e një nga klubeve pranë Kolegjit Universitar “LOGOS” (shkarko formularin mëposhtë)