Loading....

Biblioteka e LOGOS

Biblioteka e LOGOS

Biblioteka e Kolegjit Universitar “LOGOS” ka si qëllim të grumbullojë, përpunojë, ruajë dhe t’u shërbejë studentëve, personelit akademik, ndihmës akademik dhe administrativ të këtij institucioni dhe përdoruesve të tjerë të anëtarësuar në këtë bibliotekë materiale bibliotekare në përshtatje me kërkesat arsimore, shkencore dhe kulturore të tyre si dhe në ndihmë të procesit mësimor, kërkimit shkencor dhe veprimtarive të tjera për të cilat është i angazhuar Kolegjit Universitar “LOGOS”. Koleksioni i bibliotekës pasurohet vazhdimisht në sajë të blerjeve, abonimeve, shkëmbimeve dhe dhuratave. Titujt zgjidhen në përputhje me nevojat dhe kërkesat e bëra nga stafi akademik, administrativ dhe studentët. Aktualisht Biblioteka e KOLEGJI UNIVERSITAR “LOGOS” numëron mbi 23000 njësi që i përkasin disiplinave të ndryshme.

Fondi i bibliotekës është një “fond i hapur” gjë që i jep mundësinë përdoruesit të përzgjedhë vetë materialin që kërkon. Materialet që përfshin biblioteka janë të printuara ose elektronike dhe i përkasin disiplinave të ndryshme, si ekonomi, mjekësi, teologji, filozofi, shkenca humane e sociale, teknologji informacioni etj. Stafi i bibliotekës është i angazhuar për të ndihmuar dhe këshilluar studentët dhe anëtarët e stafit në gjetjen e librave dhe burimeve të tjera për aktivitetin mësimor dhe kërkimin shkencor. Për të kërkuar në fondin e titujve të Bibliotekës së KOLEGJI UNIVERSITAR “LOGOS” mund të klikoni në linkun http://lib-orthodoxalbania.org Katalogu elektronik ndihmon cilindo në gjetjen e informacionit që disponon fondi i bibliotekës.

Kolegji Universitar “LOGOS” ofron akses në Revistwn MONITOR Shqip -e cila përmban:
- Revista Monitor, formati dixhital, çdo javë, 50 botime (shfletim dixhital dhe në formë postimesh)
- Akses në arkivën Monitor

Biblioteka është në shërbim nga e hëna në të premte nga ora 08:00 - 16:30.

DREJTORE E BIBLIOTEKES SE KOLEGJIT UNIVERSITAR “LOGOS”
Msc. Violeta Plepi.

Ka përfunduar studimet në UT e Tiranës në Fakultetin e Shkencave Natyrore, Dega Matematikë. Më pas ka mbaruar studimet për Theologji në Fakultetin Kombëtar të Kapodistrias të Athinës, Dega “Theologji Sociale”

Ka kryer studimet për Bibliotekonomi në Bibliotekën Kombëtare, Tiranë. Studimet pasuniversitare për Sociologji i ka kryer në Fakultetin e Theologjisë, Dega “Theologji Sistematike”, në Fakultetin Aristoteli të Selanikut. Që nga viti 1998 ka qenë përgjegjëse e Bibliotekës së Akademisë Theologjike “Ngjallja e Krishtit” Shën Vlash, Durrës.

Nga viti 2005 ka dhënë lëndën e Psikologjisë Pimantike në Akademinë Theologjike “Ngjallja e Krishtit”. Aktualisht është Drejtore e Bibliotekës së KOLEGJI UNIVERSITAR “LOGOS”

Adresa Elektronike (Free Access)

Në bashkëpunim me departamentet përkatës, studentëve iu rekomandohen vazhdimisht adresa elektronike të cilat iu duhen atyre përgjatë studimeve dhe punës së tyre kërkimore.

• Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë

https://elifesciences.org/magazinelinkpermjekësinë link per mjekësinë (artikuj, biologji, mikrobiologji etj.)
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://academic.oup.com/clinchem
https://www.journals.elsevier.com/clinical-biochemistry
http://www.rsmpress.com/
https://www.aacc.org/AACC
https://www.abc.org.uk/
https://ifcc.org/
https://labtestsonline.org/
https://medlineplus.gov/laboratorytests.html
https://www.merckmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1985/
https://medlineplus.gov/genetics/
https://genomicscience.energy.gov/
https://walkerdowney.wordpress.com/
https://www.eflm.eu/
https://www.sibioc.it/
https://www.sipmel.it/
https://www.msdmanuals.com/it/professionale

• Theologji

Open Journals

http://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta
http://ejournals.lib.auth.gr/vteh/index
http://www.artoszois.gr/index.php/2014-06-30-14-33-19
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp
http://ejournals.lib.auth.gr/culres
http://synaxi.gr/index.php
http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis
http://ejournals.lib.auth.gr/religionteaching
http://ejournals.lib.auth.gr/kosmos
http://ejournals.lib.auth.gr/BYZANTINA
http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai

Δωρεάν Ψηφιακές Βάσεις

http://www.imdlibrary.gr/index.php/el/
https://www.sciencedirect.com/
http://ne4ke2fg4p.search.serialssolutions.com/ejp/?libHash=NE4KE2FG4P#/?language=en-US&titleType=ALL
https://medcraveonline.com/

• Gjuhë Greke

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/certification/index.html
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.greekcourses.uoa.gr/
http://ins.web.auth.gr/index.php?lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?kseni=&lang=el
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/start.zap?lang=GR&restart=yes
http://www.ilsp.gr/
http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/
http://www.iep.edu.gr/el/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/
http://www.edutv.gr
http://www.snhell.gr/index.asp
https://www.nlg.gr/
http://www.gak.gr/index.php/el/
http://www.fhw.gr/fhw/
https://library.parliament.gr/
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=138
http://www.nt-archive.gr/
http://www.diapolis.auth.gr/index.php/ekpaideutiko-yliko
http://ins.web.auth.gr/index.php?lang=el&Itemid=176
https://open.umn.edu/opentextbooks/
https://www.openbook.gr/
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks
https://academia.lis.upatras.gr/pwpl/index
https://www.pencilcase.gr/
https://www.hartismag.gr/
https://repository.kallipos.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.iep.edu.gr/el/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/

• Gjuhë Angleze

https://elt.oup.com/cat/?cc=global&selLanguage=en
https://www.macmillanenglish.com/al/catalogue
https://www.cambridge.org/gr/cambridgeenglish?site_locale=el_GR&prefCountry=AL
https://www.cambridge.org/
www.pearsonlongman.com
https://www.garneteducation.com/

• Ekonomi

https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://op.europa.eu/en-GB/web/general-publications/magazines
https://open.umn.edu/opentextbooks
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/catalogo/
https://www.tandfonline.com/

• Agrobiznes

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
https://cordis.europa.eu/research-eu/it
https://agroknow.com/