Loading....

DREJTUES I DEPARTAMENTIT TË PEDAGOGJISË DHE PSIKOLOGJISE

Dr. Edvaldo Begotaraj

Biografia:

Edvaldo Begotaraj ka kryer studimet universitare dhe është diplomuar në Psikologji në Universitetin “Sapienza” të Romës. Gjatë periudhës 2016-2019 ndjek studimet e ciklit të tretë ku mbron disertacionin e paraqitur në kërkim të gradës shkencore PhD pranë Departamentit të Psikologjisë Klinike dhe Dinamike të Sapienza-s, Itali.

Ka një përvojë 10-vjeçare në mësimdhënie në Shqipëri, Itali e Zvicër si dhe është i angazhuar në kërkimin shkencor me artikuj të indeksuar në Scopus, kapituj e referate në konferenca ndërkombëtare.

Specialist i barazisë gjinore prej 2010, psikolog i licencuar në Itali prej 2019, ka kryer trajnime në disa vende të BE-së, si në Estoni dhe Holandë; visiting researcher semestrale në Zvicër, si dhe është revizor për revista ndërkombëtare si Health Psychology Open: Sage Journals, etj.

Kontakt: edvaldo.begotaraj@kulogos.edu.al
Shkarko CV