Loading....

DREJTUES I DEPARTAMENTIT TË MENAXHIMIT

Dr. Emira Spahaj

Biografia:

Dr. Emira Spahaj, drejtuese e Departamentit të Menaxhimit në Kolegji Universitar “LOGOS”. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Shtetëror i Tiranës në vitin 1987, në vitin 2010 ka përfunduar programin e studimit Master i Shkencave në Shkenca Administrative e më tej në vitin 2018 ka marre gradën shkencore “Doktor” në fushën e menaxhimit.

Dr. Spahaj ka një karrierë të pasur akademike si pedagoge në disa institucione të arsimit të lartë. Pedagoge pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës, pedagoge dhe Drejtore e Qendrës së Vlerësimit të Brendshëm në Universitetin Metropolitan Tirana dhe aktualisht në LOGOS.

Dr.Spahaj, ka eksperiencë profesionale në fushën e menaxhimit, në pozicione specialist, përgjegjës dhe drejtues ekzekutiv, në planifikimin dhe alokimin e fondeve buxhetore për investime në infrastrukture, në monitorimin e investimeve private ne sektorin e turizmit si dhe në qeverisjen e korporatave ne pozicionin e CEOs në një kompani private.

Anëtare/Kryetare e Këshillit Mbikëqyrës në shoqëri aksionere krijuar nga privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore. Anëtare e disa grupeve ndërministrore si e Grupit Ndërministror të punës për Investimet Publike, për Ndarjen Administrativo-Territoriale në RSH. Anëtare e Grupit të Inspektorëve të Njësive Akomoduese Turistike në RSH.

Dr. Spahaj ka një axhendë aktive në kërkimin shkencor, në fushën e qeverisjes së korporatave specifikisht mbi problematikat e shoqërive aksionere në vend dhe ndikimet e drejtorit ekzekutiv dual/jodual, në performancën organizative dhe financiare të organizatës.

Anëtare e bordit editorial të Buletinit të Qendrës për Hulumtime Ekonomike Ulqin, anëtare e bordit editorial te Metropolitan Tirana Journal.

Kontakt: emira.spahaj@kulogos.edu.al