Loading....

Shoqata Alumni

LOGOS Alumni

Në përputhje me misionin kryesor të tij, Kolegji Universitar “Logos” ka në fokusin e tij studentin, jo vetëm në kuadër të ofrimit të programeve cilësore të studimit të mbështetura në përvojën e vendeve europiane, por edhe në ofrimin e praktikave e intershipeve me institucionet bashkëpunuese në përputhje me nevojat e tregut të punës dhe atë të investimeve për të mbështetur punësimin e studentëve të diplomuar në KolegjinUniversitar “Logos”. Roli i Rrjetit Alumni është të krijojë dhe të rris një marrëdhënie të vazhdueshme mes studentëve aktual, profesorëve dhe të gjithë të diplomuarve në KolegjinUniversitar “LOGOS”

Krijimi i rrjetit Alumni është një ndikues në rekrutimin e studentëve, dhe në angazhimin e tyre në aktivitete të rëndësishme që organizohen. Nëpërmjet takimeve të vazhdueshme dhe aktiviteteve, rrjeti Alumni ndihmon në transmetimin e ideve, nismave, inovacionit, bashkëpunimeve midis njëri- tjetrit të cilat janë më se të nevojshme pas procesit të diplomimit dhe sidomos përballjen me tregun e punës. Rrjeti Alumni inkurajon studentët actual ku në momentin që do të mbarojnë studimet të bëhen pjesë e tij. Të gjithë studentët të cilët përfundojnë studimet e tyre pranë Kolegjit Universitar “LOGOS” janë Alumni të tij.

Në këtë kuadër, pranë zyrës së këshillimit të karrierës të Kolegjit Universitar “Logos”, është ngritur struktura “LOGOS Alumni” e cila përben “fytyrën e Kolegjit” në treg.

“LOGOS Alumni” përbëhet nga studentë të diplomuar në bachelor dhe master në Kolegjin Universitar “Logos”, të cilët janë bashkëpunëtorët kryesorë të Kolegjit, mbledhësit e fondeve për projektet, ideatorët e programeve të reja, kontribuesit në krijimin e tregjeve të punës për Kolegjin, etj.

Regjistrohu ose kërko informacion në: alumni@kulogos.edu.al
Formulari i regjistrimitnë “LOGOS Alumni”

Organet drejtuese të LOGOS Alumni

Presidenti

AmarildoAllmuça

President i  LOGOS ALUMNI është Amarildo Allmuça, i diplomuar në ciklin e studimeve Bachelor dhe Master në KolegjinUniversitar “Logos”, për Financë – Kontabilitet.

Bordi Drejtues

Bordi drejtues i LOGOS Alumni-t përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët janë:

-Olgert Xhafer  (kristixhaferi@yahoo.com)
-Besfort Ferhati   (besfort.ferhati@sptaliamerikan.com)
-Kristi Spahiu   (kristispahiu@yahoo.com)
-Rozario Shembitraku   (rozarioshembitraku@hotmail.com)
-Klesta Gjyli   (klestagjyli@hotmail.com)
-Bruna Dungu   (dungubruna@gmail.com)
-Erta Lika   (ertalika@hotmail.com)
-Migena Ciko   (migenaciko@yahoo.com)
-Paulin Jorganxhi   (pjorganxhi@gmail.com)
-Xhilian Spahiu   (xhilian.spahiu@kulogos.edu.al ;  it@kulogos.edu.al)
-Kristiana Nasto  (kristiana.nasto@kulogos.edu.al)