Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Shkencave Mjekësore

Assoc. Prof. Ridvana Mediu

Biografia:

Ridvana Mediu, mban Gradën Shkencore “Doktor” në Analiza të Lëndës dhe Mjedisit (2016) nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.

Prill 2016 - në vijim Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Mjekësore, Kolegji Universitar “LOGOS”;
Mars 2016 - në vijim Lektore në Lëndët Kimi Inorganike, Kimi Analitike, Vlerësim i metodave të Analizës në Laboratorë Mjekësorë dhe Biokimi pranë Departamentit të Shkencave Mjekësore, Programi i studimit Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë, Kolegji Universitar LOGOS.
Nëntor 2018 - në vijim Lektore me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Kimisë Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Universiteti i Tiranës.
Janar 2003 - Mars 2016 Kimiste pranë Departamentit të Laboratorëve, Spital Kavajë
Shtator1992 - Janar 2003 Kimiste pranë DSHP, KAVAJE
Prill.01 2019 Professional Certification in Biorisk Manegment
Shtator 2012 Diplome MND në Kimi, në Analiza Kimike dhe Instrumentale.Universitetit i Tiranës, Fakulteti i Shkencave te Natyrës

Anëtare me të drejta të plota e Shoqatës “Aso Lam” Të laboratorëve Mjekësore. Anëtare e organizatës Evropiane të Biosigurisë EBSA (Europian Biosefety Organisation). Autore e disa artikujve dhe punimeve të tjera shkencore në fushën e kimisë klinike, në studimin e metodave te analizës ne laboratorët mjekësorë, arsimit etj.

Email: ridvana.mediu@kulogos.edu.al


Prof. Dr. Aleksandër Sallabanda

Email: aleksander.sallabanda@kulogos.edu.al


MSc. Stela Nuri

Born in Kavaje on 13/05/1981.

Currently part of the staff of the Logos University College as an assistant lecturer for the subjects of Hematology and Professional Training. She completed her higher studies as a general doctor at the “Universita degli studi" Florence" and at the University of Tirana, as well as the specialization in "Biochemical-Clinical" Laboratory Medicine at the University of Tirana.

For several years she worked as a pathologist in Tirana and also she has completed a series of trainings and courses abroad and within the country in the field of General Medicine and as well as in Laboratory Medicine.

Email: stela.nuri@kulogos.edu.al