Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Financë-Kontabilitet

Prof. Dr. Artur Ribaj

He has 25 years of work experience in the academic field as a lecturer at public universities and recently in private institutions for subjects related to markets and financial institutions, auditing, risk management, etc. Author of scientific articles published in journals indexed with SCOPUS, or other indexes. Author of papers in international conferences as well as opponent and scientific leader for dissertations in the field of financial markets. He holds the degree of Doctor of Science since 2004 by Faculty of Economics in University of Tirana, and the title Prof. Assoc. since 2012, while in 2021 he received the title of professor doctor. He holds international certifications in the field of Securities (Securities), Risk Management, Financial Stability, EU Legislation, Money Laundering, etc.

His work experience for up to 20 years as a manager in several positions in banks, including five (5) years as Head of the Supervision Department at the AFSA and the Supervision Department at the Bank of Albania. During these years of work in the financial markets has represented the respective units that led in partnership relations with important public institutions, domestic and foreign counterparts, other supervisory authorities inside and outside Albania, and other international institutions such as the EU Council, International Monetary Fund, World Bank, ECB, Standard & Poor's, etc. He has contributed to the drafting and coordination of work for reports and meetings with IMF and WB experts and the fulfillment of recommendations given for good governance of financial intermediaries.

He has been a leader of several interdepartmental working groups for drafting new regulatory acts and / or amending them for the banking market, insurance market, investment funds and pension funds in accordance with European Union ACQUIS, regional best practices and specifications of Albania in order to address the recommendations given by Financial Sector Assessment Program, EC, Supreme State Audit, etc.

Kontakt: artur.ribaj@kulogos.edu.al


Dr. Jehona Gjermizi

Biografia:

Dr. Jehona Gjermizi ka mbaruar studimet në nivel bachelor dhe master shkencor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës në profilin Financë-Kontabilitet si një studente ekselente.

Gjithashtu ka kryer master shkencor të dytë pranë Fakultetit të Biznesit, UAMD në profilin Financë-Bankë. Në vitin 2016 ka fituar gradën “Doktor i shkencave ekonomike” .

Prej vitit 2011 është lektore e lëndëve të kontabilitetit dhe financës dhe pjesëmarrëse në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Email: jehona.gjermizi@kulogos.edu.al


PhD Klejda Gabeshi

Biografia:

Diplomuar në shkencat ekonomike (2008-2011), programi i studimeve Financë dhe Bankë, në Akademinë e Studimeve Ekonomike të Bukureshtit, Fakulteti i Financave, Sigurimeve, Bankave dhe Tregjeve Financiare, me temë diplome "Struktura e Sistemit Bankar Rumun, Ndikimi në Perspektivën e Produkteve dhe Shërbimeve Bankare".

Ka përfunduar Masterin e Shkencave “Financë e Korporatave” (2011-2013) pranë të njëjtit fakultet, me punimin shkencor "Impakti i Tatim Fitimit mbi Performancën Financiare të Kompanive".

Në Rumani ka marrë pjesë në shumë aktivitete ektrakurrikulare si seminare apo trajnime të ndryshme dhe si anëtare e Organizatës Studentore Ndërkombëtare Joqeveritare AIESEC ka realizuar një internship ndërkombëtar vullnetar në Genova, Itali. Në vitin (2013-2014) kreu studimet Master Profesional në “EU Business Law” pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Në periudhën Prill-Tetor 2014 ka punuar në Bankën NBG, në Zyrat Qëndrore, Departamenti i Riskut, Sektori i Kredive në Vonesë. Prej tetorit 2014 e në vazhdim është e angazhuar si staf akademik efektiv pranë Kolegjit Universitar “Logos”, në Departamentin Financë-Kontabilitet.

Gjatë 5 (pesë) viteve eksperiencë akademike ka mbuluar lëndët: Investime, Bazat e Financës, Statistikë I/II. Gjithashtu ka dhënë kontributin e saj si pjesë e komisioneve të ndryshme, si: Komisioni i Akreditimit të Programit “Bachelor” në Financë-Kontabilitet, Zyra e Këshillimit të Karrierës, Redaksia e Revistës Studentore, NJSBC për përpunimin e të dhënave statistikore, Zyra Marketing, etj.

Autore e disa artikujve si autor i parë dhe si bashkëautor në botime dhe konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, duke u fokusuar në fushat e kërkimit: Financë-Bankë, Drejtim Financiar dhe Tregje Financiare, si dhe pjesëmarrëse në 2 (dy) seminare ndërkombëtare të organizuara nga Institute of Economic Studies Europe në Gjeorgji dhe Bullgari.

Email: klejda.gabeshi@kulogos.edu.al


MSc. (Dr. Proc) Elvis Xhori

Biography:

Graduated in "Bachelor" in "Economy and Trade profile monetary and financial markets" at the Faculty of Economics of the University of Genoa, Italy. In 2011, he completed the cycle of studies "Master of Science" in "Science of economics and financial markets", with high results at the Faculty of Economics, University of Genoa, Italy.

Since 2013, he has been engaged in teaching mainly in the subjects: Cost Accounting, Computerized Accounting Systems, Management Accounting, Advanced Management Accounting, Basic Principles of Accounting, Financial Accounting, Taxation at the Finance-Accounting Department.

He has also published a number of scientific articles and participated in national and international conferences dealing with various problems of the economic sectors. He has conducted a series of trainings, workshops, seminars in the fields of finance and accounting, fiscal legislation, customs, etc. His research focus is mainly on financial issues of capital structure, accounting and national and international financial reporting standards.

During his 12-year professional career, he worked in the finance and insurance sector in companies inside and outside the country. Associate with an accounting studio in providing accounting and fiscal consultancy for entities inside and outside the country. Member of the Institute of Certified Accountants. Holder of European ECDL computer patent and in-depth knowledge of statistical/financial programs: Matlab, Stata 10, Finance 5.0, Alpha business, Alpha web, Devpos, Erp Sap, E-Tax.

From 2022, he is following the studies of the third cycle of doctoral studies at the Faculty of Economic Sciences in the Finance profile at the "Mediterranean University of Albania" as a candidate for obtaining the doctorate degree.

Email: elvis.xhori@kulogos.edu.al